Nyheter

Aug 18th Stabil drift

Alle servere er oppe og går som de skal. Vi har nå ikke hatt noen saker på drift på over ett år, med andre ord er ting akkurat som de bør være!

På status-siden rapportes det om 80 og 205 dager oppetid, dette skyldes rutinemessige omstarter i forbindelse med vanlige oppgraderinger.